DBCEC 简介 电子商务系统联系我们 成功案例

 
您当前位置:同心圆电商 >> 电商服务 >>
 
电商咨询服务
 

 

移动电商咨询移动电商咨询

 

1.移动EC战略建议

 

移动电商咨询

 

2.移动EC战略制定原则

 

移动电商咨询

 

3.界面设计原则

 

移动电商咨询

 

4.绩效衡量方式

 

移动电商咨询

 

5.移动整体解决方案

 

移动电商咨询

 

咨询移动电商业务请拔打021-64707159,或者点击“在线提交需求”。

 

 

 
 
 
联系我们

欢迎随时与我们联系

服务时间:9:00-18:00(周一至周五)

电话:021-64707161

邮箱:xiaochengwu@dbcec.com